Цено Лозанове един от основните футболисти от тима на Асоциацията на МВР по плажен футбол. Той споделя, че на моменти са повярвали, че могат да станат шампиони.