Българинът Атанас Скатов покори още един осемхилядник-Дхаулагири/8167 м.Само в рамките на 140 дни той се справи с четири върха високи повече от 8000 м. Няма друг българин, който да е постигал подобно нещо. Скатов признава, че на слизане е изпитвал страх, защото леденият склон е бил много отвесен, но въпреки това, с молитви, както той разказва, нещата се случат. Чуйте тук разказа на Атанас Скатов в интервю за Радио Варна и „Народен спорт“ за изкачването на Дхаулагири.