Кристиан Димитров е деректор на дирекция „Спорт“ и прави анализ на 2019 г, като година в която Варна беше европейски град на спорта.