По време на днешната церемония „Спортист на Варна“ за ноември присъстваха и представители на клубовете за хора с увреждания във Варна. Техен представител беше Ваньо Биячев, който връчи на дирекция „Спорт“ специален плакет, на директора Кристиан Димитров за оказаното съдействие и подкрепа от дирекцията на спортистите с увреждания от Варна през цялата година.