Борислав Гуцанов

Борислав Гуцанов се занимава от дълги години с ветроходство. На моменти по-активно, друг път по-слабо, в зависимост от ангажиментите си. Той е в екипажа, който поставя рекорд по пресичане на Черно море преди повече от 30 години. Това е рекордът, който беше подоборен от Павлин Надворни, също участник в екипажа заедно с Гуцанов тогава, когато правят пъвия рекорд. Били са на косъм от най-лошото в морето. Оцеляват и са горди с постигнатото. Откривам Борислав Гуцанов на борда на „Нунки“ днес, като член на екипажа който ще се бори с екипажа на „Мента и мляко“. Борислав изразява възхищението си от това, което е сътворил Калин Георгиев, като си спомня и за останалите бивши колеги и приятели и ни връща към рекорда, поставен при много тежки условия.