Класиране при автомобилите:

Класиране при моторите:

Класиране при камионите:

Класиране при четириколките: