Никола Дуков

Никола Дуков е председател на асоциацията на IRC за България. Говори за успехите през 2019 година на неговия клуб и за асоциацията.