Резултат с изображение за „Кристиян димитров“
Кристиян Димитров

Директорът на дирекция „Спорт“ Кристиян Димитров дава подробна информация за бюджета за спорта на Варна за 2020 година.