Това са единствените подобни снимки у нас от пристигането на Интер.