Сдружението с нестопанска цел „Стратегия за развитието на футбола във Варна“ проведе своето събрание днес. На него беше направен отчет за дейността от 17.02.2017 г, когато на практика беше учредено това сдружение. Отчетът направи председателят на УС Благой Калфов. Бяха приети и двама нови членове. Това са Илко Станчев-собственик на детска футболна школа и футболният рефер Петър Атанасов. Делегатите на събранието направиха доста интересни предложения свързани с оздравяването на юношеския и женския футбол в града, както и предложения свързани с футболната база във Варна и региона. Предложенията бяха записани и предстои да се обсъдят от ръководството на сдружението. Контролниът съвет на сдружението е в състав Марин Митев, Краси Маринов и Вахтанг Ангатян. УС на сдружението е в състав Благой Калфов, Христо Боев и Иван Василев. Присъства Георги Мирчев, председател на зоналния съвет на БФС във Варна, а женският футбол беше представен от Елена Пеева. Присъства и новият шеф на комисията за младежки дейности и спорт Генади Атанасов.