В Технически университет Варна беше създаден олимпийски клуб. Това е една идея, която се зароди преди няколко години и която вече е реализирана. Николай Янчев, преподавател по физическо възпитание и спорт в университета и член на УС на клуба ни разказва по темата. Член на клуба е един от топ реферите по хокей на трева в света Християн Василев.