Резултат с изображение за „спорт тото“

Със заповед на министъра на младежта и спорта Красен Кралев са назначени нови членове на Управителния съвет на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Съставът на новото управление:

Любомир Петров – изпълнителен директор, Людмила Петкова, Христо Йовов, Валентин Точев, Гошо Гинчев.  На първото си заседание новоизбраните членове на УС ще изберат председател.