Родното първенство няма да бъде прекратявано,. Решението е коментирано на специалната среща на отговорните фактори днес в Бояна.

Очаква се шампионатът да бъде подновен на 1 или 15 май. Една част от членовете на ръководството участваха чрез конферентна връзка.