Европроект разширява опциите за спорт сред учениците

Българска федерация по ориентиране представи днес новия европейски
проект за интегриране на този спорт в училищните програми. Презентацията
в Министеството на младежта и спорта бе открита от проф. Атанас Георгиев
– дългогодишен президент на централата в присъствието на много от
хората, които развиват ориентирането у нас. Даниела Тошева разказа в
детайли за предстоящите активности и отговори на многото въпроси.

Целта на инициативата е да осигури двойна кариера за елитните
ориентировачи, както и да промотира спорта сред учениците. Проект
„Компас“ по програма ЕРАЗЪМ+ Спорт на Европейската комисия е с
координатор Българска федерация по ориентиране и обхваща 10 училища от
пет европейски държави: Австрия, Северна Македония, Румъния, Естония и
България. Предвижда се създаването на креативен образователен модел
чрез разработването на Ръководство за извънкласна учебна Програма на
открито, която да се използва като продължение на часовете по физическо
възпитание, биология и география чрез спорта ориентиране.

Наред с образователния, социалния и здравен ефект, проектът формира в
младежите респект към природата, навици за опазване на околната среда и
необходимост от спорт и физическа активност. Екипът ще покани като
доброволци ученици след 8-и клас за експеримента, чрез който ще бъдат
обучени 120 елитни атлети, треньори и учители от 30 европейски държави.
Програма „Компас“ ще им даде нови технологични умения и знания чрез
следните четири модула:
– Внедряване на смарт технологии в тренировъчните курсове
– Получаване на знания за ръководител на учебна дейност на открито
– Използване на нови цифрови технологии в ориентирането
– Разработване на БиоНавигатор като уникално мобилно приложение

В над 60-годишната си история, българското ориентиране и ски-ориентиране
е записало забележителни успехи, сред които световните и европейски
титли на Станимир Беломъжев и Пепа Милушева, редица медали и призови
класирания от универсиади, шампионати на планетата и на Стария
континент. Сред водещите ни състезатели днес са топатлетите Антония
Григорова и Кирил Николов-Дизела с шестите си места от световни
първенства. В глобален мащаб този спорт се практикува редовно от над 200
милиона души.