Борис Георгиев, Даниел Кралев и Петя Бонева / от ляво на дясно/

Борис Георгиев:

Даниел Кралев:

Петя Бонева: