Европейската седмица на спорта във Варна тече с пълна сила. В момента се провеждат няколко състезания. На басейна подводно плуване. В Морската градина е инициативата Варна играе. В Свети Свети Константин и Елена има лекоатлетически крос. Община Варна е инициатор на проявите.

Спортният празник във Варна продължава с демонстрации на различни видове музикални танцувални стилове, както и на тае-бо. Участници са представителите на спортен клуб „Хуни“.