Начало

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по програмите на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповеди № РД-09-1070/1069/1068 и 1067/06.10.2020г. следните програми на ММС за 2021 г. :

„Спорт за децата в свободното време“, „Спорт за деца в риск“, „Децата и спортния клуб“ и „Научи се да плуваш“

Програмите, образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2021г. са публикувани в интернет страницата на Министерството на младежта и спорта, раздел“Програми“.

 Крайните срокове за кандидатстване са следните:

„Спорт за децата в свободното време“ – до 17.30 часа на 2 ноември 2020 г.

„Спорт за деца в риск“ – до 17.30 часа на 20 ноември 2020 г.

 „Децата и спортния клуб“ до 17.30 часа на 7 декември 2020 г.

 „Научи се да плуваш“ до 17.30 часа на 7 декември 2020 г.

За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодството, чрез куриер или по поща.