Обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма

Готови са следващите видеа от съвместната дейност на дирекция “Спорт” към Община Варна и Икономически университет – Варна, катедра “Физическо възпитание и спорт” по реализиране първия в страната модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма.

Чрез Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна и РУО- Варна видеата ще достигнат до Директорите на всички училища, които да могат да ги използват и приложат в спортната си дейност, предвид дистанционното обучение наложено от епидемията от ковид-19.

Всички видеа готови към момента и предстоящите от поредицата ще бъдат налични и на youtube канала на Икономически Университет – Варна, от където също ще могат да се ползват – линк: