Номинации за годишната анкета „Спортист на Варна“ - Спорт

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ- 4.12.20 !

Уважаеми ръководители на спортни клубове и сдружения. Ако желаете да участвате в годишната анкета „Спортист на Варна“ за 2020 година, моля изпратете вашите номинации в категориите:

– Спортист на Варна -мъже/жени

-Отбор на Варна в колективните спортове

– Отбор на Варна в индивидуалните спортове

-Младо дарование

-Ветерани

-Спортисти с увреждания

За връзка:

rgenov@abv.bg
rgenov1968@gmail.com

0888 603 841

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ- 4.12.20 !