Тодор Тодоров/ляво/

Главният треньор в ГСК „Интеркомгруп Черноморски юнак“ Тодор Тодоров сподели, че 2020 г може да се определи, като успешна за варненската спортна гимнастика. Той разказва за успехите при мъжете и жените и за намеренията през тази година.