Може да бъде изображение с 5 души, стоящи хора и текст, който гласи 'FIT SOFIA WORLD CUP cBeToBHa Kyna no xyAoжecTBeHa rиmHacTиKa BRGF BULGARI ARIA GIARIA ARIA ARIA LS lite tyle sportli lite style S sport life style sport/ style sport Tife F.G BRGF'

Фантастично представяне на българските състезателки на Световната купа по худ. гимнастика в София.

ШЕСТ ЗЛАТНИ, ЕДИН СРЕБЪРЕН И ДВА БРОНЗОВИ  МЕДАЛА ЗА БЪЛГАРИЯ, Това е равносметката за приключилата в София Световна надпревара.

Може да бъде изображение с 2 души и на закрито
Може да бъде изображение с 1 човек и standing