Може да бъде изображение с един или повече хора и текстово съобщение

Класиране ОБЕДИНЕНА “АНДРО ЛИГА ” гр.Варна , втори турнир 03.04.2021г
1.място Димитър Колев – Варна
2.място Тихомир Мичев – Варна
3-4 място
Людмил Димитров – Варна
Александър Димитров – Варна
5-8място
Виктор Димчев – Варна
Мартин Кънчев – Варна
Славомир Боянов – Шумен
Александър Кирилов – Варна
9-16място
Тома Николаев – Варна
Мартин Иванов – Свищов
Янко Димитров – Варна
Мирослав Шмидт – Варна
Пламен Кузманов – Варна
Иван Узунов – Русе
Румен Мангов – Русе
Павел Еленов – Варна
17-32място
Рая Христова – Варна
Рейхан Исмаилов – Варна
Борислав Балинов – Варна
Георги Николчов – Търговище
Виолин Лазаров – Девня
Виктор Димитров – Варна
Аско Атанасов- Търговище
Берк Рида – Русе
Кристиан Шмидт – Варна
Георги Борисов – Провадия
Данаил Кирилов – Варна
Моника Иванова – Свищов
Христо Костов – Търговище
Димитър Димитров – Варна
Стоян Стоянов – Варна
Иван Драгнев – Варна
33-42 място
Лила Лъвчиева – Русе
Дзиаин Ванг – Русе
Виктор Пенев – Добрич
Ивайло Атанасов – Шумен
Дарин Андонов – Шумен
Гюрсел Хасанов – Търговище
Красимир Христов – Варна
Стефан Узунов – Варна
Георги Матеев – Варна
Никола Илиев – Шумен