Това са въпросните лодки за които става дума в интервюто