Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито

10:00- 15:05 – многобой индивидуално жени – 4 уреда
15:05-15:20 – награждаване
16:30-19:40 – многобой ансамбъл жени – 2 уреда
Боряна и Катрин са в поток „В“, който започва в 12.40 – Катрин е с номер 4, а Боряна е последния стартов номер 12 – и двете стартират с борбата в многобоя с ленти.
Ансамблите стартират в 16.30 като ансамбълът на България е с номер 3 и започва с 5 топки.