Доброволците свършиха много и полезна работа по време на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.
Доброволчеството е важен и интересен аспект в организацията на подобни мащабни събития.
Като цяло то е важно и за обществото, развитието му и справянето с ред обществени проблеми.
За съжаление рядко присъства в медиите и има нужда от по-добър имидж.
В тази връзка ви молим да публикувате този материал и по-често да засягате темата.

––––––––––––––––––––

Над 170 доброволци участваха в организацията на 37-мото Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна.

За тях доброволстването даде уникална възможност да се докоснат до звездите в този спорт и да видят отвъре организацията на това мащабно събитие.

Всички дейности по набирането, разпределението и управлението им бе поверено на „Доброволци с Устрем“ с главен координатор Здравко Василев.
Доброволците поеха близо 40 роли в организацията на събитието, а според г-жа Раева без участието и отдадеността им нямаше да може да бъде постигнат този голям успех.

За по-добро управление, доброволците бяха разпределени в екипи, свързани със съответни зони и задачи.
Техни координатори бяха Георги Георгиев (Гец), Нурхан Фехим, Радослава Добрева и Красимира Ангелова.
Ролите бяха разнообразни – водачи на делегации, отговорници в тренировъчните зали, подготовка на залата и Двореца на културата и спорта, настаняване и насочване на публиката, подпомагане на секретариата, ресторантите, пресцентъра, техническия екип и други.

Въпреки сложната задача екипът на „Доброволци с Устрем“ се справи чудесно и получи множество поздравления и благодарности.
Някои от тях са от най-високо ниво:

  • д-р Фарид Гарибов – Президент на Европейската федерация по гимнастика;
  • Лиса Уъртсман – Генерален директор на Европейската федерация по гимнастика;
  • Илиана Раева – Председател на БФХГ;
  • Росина Атанасова – Генерален секретар на БФХГ;
  • Иван Портних – Кмет на Община Варна;
  • Минко Христов – Директор на Двореца на културата и спорта – Варна;
  • други членове на организационния и техническия комитет.

Доброволци с Устрем благодари на официалните лица за високите оценки, на Българската федерация по художествена гимнастика за гласуваното доверие, на г-жа Кристиана Генчева за поканата и на екипа на ДКС за отдадеността и екипната работа.