Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на открито