Трети кръг от националния шампионат по Гимкхана.

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'і-ти кръг национално първенство по гимкхана 2021 схема 1'
Може да е илюстрация на текст, който гласи 'і-ти кръг национално първенство по гимкхана 2021 схема 3'

Гимкхана е дисциплина, при която се демонстрира майсторско шофиране по трасе, с изпълнение на определени елементи по предварително зададена схема.

Може да е илюстрация

Програмата: