Най-после след дълги години пердетата в зала „Христо Борисов“ във Варна ПАДНАХА ! Залата е построена през 1979 , а няма да е изненада, ако тези пердета са от него време. На тяхно място в залата ще се появят емблемите на спортните клубове, които използват тази зала. Пердетата станаха като обобщаващ образ на залата, защото при студено и ветровито време те те се развяват доста сериозно.

Сега залата изглежда по този начин: