Сдружение с нестопанска цел спортен клуб „Черно море – Бриз кану-каяк“ организира пресконференция на тема: развитието на спорта, стопанисването и използването на гребна база „Бриз“ – частна държавна собственост, както и отношението на държавните и общински структури към тези процеси. Ръководството на клуба ще изкаже своята гледна точка по повод т.нар.„имотни спорове“, опитите за тяхното политизиране и медийно отразяване, което е опит за манипулация на обективната истина. Място на срещата: гр. Варна, Западна промишлена зона на гребна база „Бриз“ от 14.00 ч. на 22.10.2021г.