Българска федерация по ориентиране представи новия си революционен
проект по време на държавното първенство в Шумен. Дигиталната апликация
бе демонстрирана както сред участниците в шампионата, така и сред
ученици от столичното 133-то училище. С нея федерацията ще организира
спортни прояви и презентации по ориентиране, като част от проекта
COMPASS. Демонстрациите се състояха в дните на програма „Еразъм +“,
които имат за цел да популяризират инициативата.

Проект COMPASS е в последната си фаза, в която се провеждат обучения с
дигиталните приложения на програмата в училища. С помощта на тези
цифрови технологии (приложения на телефон), учителите и треньорите могат
да пресъздадат учебния план под формата на куиз, игра, тренировка с
въпроси или факти от учебния материал. Така екипът на проекта цели да
разнообрази учебния процес като въведе повече движение, повече нови
дигитални умения и разбира се – да представи ориентирането като приятна
игра.

Приложенията не са само за ориентиравачи – напротив! Всеки може да
пробва и да създаде свои обучителен или пък забавен маршрут. Повече
подробности и как да изтеглите апликацията ще намерите на:
http://compass.orienteering.bg/

***
Проект „Компас“ по програма ЕРАЗЪМ+ Спорт на Европейската комисия е с
координатор Българска федерация по ориентиране и обхваща 10 училища от
пет европейски държави: Австрия, Северна Македония, Румъния, Естония и
България. Той цели създаването на креативен образователен модел чрез
разработването на Ръководство за извънкласна учебна Програма на открито,
която да се използва като продължение на часовете по физическо
възпитание, биология и география чрез спорта ориентиране.

Наред с образователния, социалния и здравен ефект, проектът формира в
младежите респект към природата, навици за опазване на околната среда и
необходимост от спорт и физическа активност.