ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ
ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н/ Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с изготвянето на анкета „Спортист на годината“, моля  в срок /удължен/  до   08 декември 2021 г. да посочите Вашите предложения за номинации на състезатели и отбори в следните категории:

„Спортист на Варна”
„Отбор в колективните спортове”
„Отбор в индивидуалните спортове”
„Младо дарование”
„Спортист с увреждания”
„Спортист ветеран”

Предложенията изпращаите на e-mail: sportvarna@abv.bg или в офиса на дирекция „Спорт”

Молим за Вашата коректност, подадените предложения да отговарят на посочените категориите и възрастови групи.

С уважение,

ДИРЕКЦИЯ „СПОРТ”