На 17 декември 2021 г. министърът на спорта Радостин Василев взе участие в конференция за представяне на резултатите от проект „Знание, популяризиране и устойчиво управление на културното и спортното наследство чрез дигитализация на Музея на историята на физическата култура и спорта, гр. София”. Проектът е изпълняван от Министерството на младежта и спорта в партньорство с „Национална спортна база” ЕАД и е финансиран по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО 2020-2021 г. В рамките на проекта беше извършена дигитализация на над 1200 експоната от архива на музея, които ще бъдат достъпни за разглеждане в сайта www.sportsmuseum.eu.

„Радвам се, че първото място, което посещавам официално като министър е Музеят на спорта. Чувствам се изключително комфортно в дома на историята на българския спорт. Дигитализацията на нашия спортен музей ще бъде основно преимущество в т.нар. достъпност, защото ситуацията в последните години възпрепятства хората да ходят не само в музеи, а и нормално да комуникират помежду си“ каза министър Василев. 

По време на конференцията пълна презентация на проекта беше направена от г-жа Катя Иванова, директор на музея и д-р Ерина Кръстева, автор на Концепцията за дигитализацията, а гостите бяха запознати с новия уебсайт и кратък филм за музея, чийто автор е Борислав Иванов от НСБ. В събитието участие взеха още главният секретар на Националната комисия на България за ЮНЕСКО Христо Георгиев и президентът на Националната олимпийска академия и индивидуален член на Българския олимпийски комитет проф. Лозан Митев.

Музеят на историята на физическата култура и спорта, гр. София притежава над 5000 експоната, но реално изложените са около 1000, според възможностите на експозиционната площ на мястото.

В последното десетилетие той се оформя като дом за много от ветераните спортисти, активни спортисти и дарители. За по-младите е мост между историята и бъдещето. На територията на музея се организират множество събития, като представяне на книги и разкази на спортна тематика – научни и предназначени за широката публика.

В хода на проекта са заснети и дигитализирани над 1200 експоната от архива на музея, създаден е нов уебсайт на музея на български и на английски език; създаден е рекламен филм за музея; изработено е ново лого, рекламна брошура и 1000 бр. двуезични, указателни табели за експонатите в музея.

На 20 и 21 декември се проведоха 6 на брой онлайн обучения за всяко от спортните училища в страната (на 20.12. – СУ „Юрий Гагарин“, Бургас, СУ „Георги Бенковски“, Варна, СУ „Георги Бенковски“, Плевен и на 21.12 – СУ „Васил Левски“, Пловдив, СУ „М-р Атанас Узунов“, Русе, СУ „Ген. Владимир Стойчев“, София). Госпожа Катя Иванова, уредник на Музея, го представи пред учениците и техните преподаватели. Имаше много въпроси за известни спортисти от техните градове, за практикуваните от тях спортове.

От  варненското спортно училище „Георги Бенковски“, участваха 50 ученици.

Всеки може да разгледа експонатите от Музея на уебсайта: www.sportsmuseum.eu.