Професор Златко Златев е новият организатор в Юнашкия салон във Варна. Дълги години той се занимава с научна дейност в ТУ-Варна, а сега вече е ...