Д-р Васил Куртев разряза с офицерската сабя голямата торта. Запазена традиция на церемонията. Д-р Васил Куртев тази вечер получи 4-я си 'Златен глобус Кор Кароли' ...