Григор Фиданов Варненското сдружение на спортните клубове 'Черно море' проведе свое изборно събрание. На него бе решено Григор Фиданов да остане председател на сдружението, като заместник ...