Пламен Костадинов Пламен Костадинов е един от първите членове на варненския клуб 'Адреналин', който отбеляза своя 25-годишен юбилей. Той тръгва да лекува страха си от ...